Adresa:  Gajeva 29, 10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 4556 122

Udruga za solidarnu posmrtnu pripomoć

Adresa: Gajeva 29, 10 000 Zagreb, HR
Telefon: 01 4556 122 | Fax: 01 4873 036
Mobitel 1: 091 4557 221 | Mobitel 2: 098 328 941
SLUŽBA ZA ORGANIZACIJU POGREBA: Adresa: Gajeva 28,10000 Zagreb
Telefon: 01 4557 211 | Mobitel: 091 4557 219

OBAVIJEST O NAČINU PRIKUPLJANJA, OBRADE I KORIŠTENJA OSOBNIH PODATAKA

 Objavio: Administrator  |   Datum: petak 25 svibnja 2018

Dana 25. svibnja 2018. godine stupila je na snagu Uredba EU o zaštiti osobnih podataka, ili skraćeno GDPR (General Data Protection Regulation). „Posmrtna pripomoć“ Udruga za solidarnu posmrtnu pripomoć, Gajeva 29, Zagreb, OIB: 89701323487 (u daljnjem tekstu: Udruga) Vas obavještava:
 
Zaštita Vaše privatnosti je naš prioritet, te Vas molimo da ove Informacije pažljivo pročitate!
 
Udruga je ovlaštena za upis i vođenje evidencije svojih članova. U obavljanju svoje djelatnosti, prikupljamo i obrađujemo osobne podatke poštujući sve relevantne zakone i propise.
 
Udruga je voditelj obrade osobnih podataka svojih članova kako je to propisano zakonom i propisima o zaštiti osobnih podataka. Udruga kao voditelj obrade osobnih podataka članova određuje svrhu i sredstva obrade njihovih osobnih podataka i odgovorna je za čuvanje i korištenje njihovih osobnih podataka u papirnatom ili elektronskom obliku. Udruga je sukladno relevantnim propisima imenovala Službenika za zaštitu osobnih podataka vezano za sva pitanja povezana s obradom osobnih podataka članova ili ostvarivanje njihovih prava na zaštitu osobnih podataka. Kontakt: [email protected] ili +385(0)14556122. Osobni podatci koje Udruga prikuplja propisani su Zakonom o udrugama, a uključuju najmanje osnovne osobne podatke: ime, prezime, adresa, kontakt podatci, OIB, podatke o datumu rođenja i spolu. Osobni podatci prikupljaju se i obrađuju radi sklapanja ili izvršenja članskih prava i obveza, ispunjenja zakonskih obveza i/ili na temelju legitimnog interesa. Ukoliko to od nas traže relevantni zakonski propisi, Udruga će za određene razloge od svojih članova tražiti izričitu privolu za potrebe marketinga u smislu obavještavanja o ponudama, proizvodima i uslugama. Razlozi zbog kojih Udruga obrađuje osobne podatke svojih članova su ispunjenje zakonskih obveza, obveze propisane Statutom Udruge i Pravilnikom o postupku upisa, načinu ostvarivanja prava članova, istupanju iz članstva i prestanku članstva, te Zakonom o udrugama.
 
Udruga osigurava da se osobni podatci članova obrađuju samo na način koji je u skladu s navedenom svrhom. Ukoliko je to radi ispunjenja navedene svrhe nužno, pristup osobnim podatcima pružit će se državnim tijelima u skladu sa zakonskim obvezama Udruge (Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvo financija RH, Porezna uprava, pravosudna i druga državna tijela), stručnim službama u sklopu Udruge, te tvrtkama izvršiteljima s kojima je Udruga ugovorila usklađivanje obrade i razmjene osobnih podataka u skladu sa svim pravilima zakona i uredbe o zaštiti osobnih podataka. Svi osim navedenih državnih tijela osobne podatke obrađuju isključivo prema uputama Udruge. Svi osobni podatci članova Udruge obrađuju se unutar Europskog gospodarskog područja (EGP) i nisu dostupni nikome bez ovlaštenja Udruge. Svi članovi Udruge imaju pravo na informacije o obradi svojih osobnih podataka; povlačenje privole u bilo koje vrijeme, ako se osobni podatci obrađuju uz privolu člana; ispravak ili dopunu osobnih podataka kako bi uvijek bili točni; brisanje osobnih podataka kada više nisu potrebni za gore navedene svrhe; podnošenje prigovora Udruzi ili nadležnom državnom tijelu. Prigovor na obradu osobnih podataka, članovi mogu podnijeti i nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb, +385(0)14609999, [email protected], www.azop.hr. Podatci članova čuvaju se onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje svrhe radi koje se obrađuju. Kriterij na temelju kojeg se određuje razdoblje čuvanja osobnih podataka je upravo svrha prikupljanja, odnosno trajanje članstva.
 
U svezi bilo kakvih pitanja o korištenju osobnih podataka, članovi mogu kontaktirati Udrugu putem telefona, elektroničke pošte ili pismovnom pošiljkom na sljedeći način: broj telefona: 01/4556 122, e-mail: [email protected], pisanim putem na adresu: „Posmrtna pripomoć“, Gajeva 29, 10000 Zagreb.

Mogućnost plaćanja članarine karticama

 Objavio: Administrator  |   Datum: četvrtak 17 svibnja 2018

Od 10.05.2018. godine na svim prodajnim mjestima TISKA u cijeloj Hrvatskoj (više od 750 prodajnih mjesta) uvedena je mogućnost plaćanja računa putem Maestro i Mastercard kartica svih banaka izdavatelja.
Sukladno tome, i naše uplatnice za članarinu moguće je platiti navedenim karticama, i to samo na prodajnim mjestima TISKA.

Do 14.06.2018. godine uplatitelj nije dužan platiti nikakvu naknadu.
Od 15.06.2018. godine osoba koja plati članarinu karticom, plaća i naknadu u iznosu od 1,50 kuna po plaćenoj uplatnici.  

Aktiviranje članova sa pasivnim statusom

 Objavio: Administrator  |   Datum: srijeda 13 rujna 2017

Svi članovi koji su u zaostatku s plaćanjem članarine u ukupnom iznosu koji je veći od iznosa dvije godišnje trenutno važeće članarine dobivaju status pasivnog člana. Takvi članovi prilikom organizacije pogreba nemaju pravo na cjelokupni pogrebni standard, već samo na nominalni iznos uplaćene članarine. Napominjemo kako su cijene pogrebne opreme i usluga znatno porasle u posljednjih nekoliko godina, te organizacija pogreba za članove koji nemaju pravo na cjelokupni pogrebni standard ima za posljedicu dodatni, veliki novčani trošak za obitelj preminulog člana.

Kako bi se izašlo u susret članovima koji su u većem zaostatku s plaćanjem članarine (pasivni status), Udruga takvim članovima omogućuje aktiviranje članstva bez obveze plaćanja zaostalih članarina.

Za sve informacije u svezi aktiviranja članstva i brisanja svih zaostalih članarina, možete se obratiti na broj telefona: 01/4556-122 ili u poslovnici Udruge Gajeva 29, 10000 Zagreb.

ODRŽANA PROMOCIJA ZBORNIKA RADOVA „ČOVJEK I SMRT“

 Objavio: Administrator  |   Datum: srijeda 20 rujna 2017
ODRŽANA PROMOCIJA ZBORNIKA RADOVA „ČOVJEK I SMRT“

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatsko katoličko sveučilište i Udruga Posmrtna pripomoć predstavili zbornik radova “Čovjek i smrt“ u četvrtak 13. srpnja 2017. godine u velikoj dvorani Novinarskoga doma, Perkovčeva 2 u Zagrebu. 

Odluka Gradske skupštine Grada Zagreba o grobljima

 Objavio: Administrator  |   Datum: utorak 9 siječnja 2018

 Ovim putem želimo Vas obavijestiti kako je na svojoj sjednici održanoj dana 21. prosinca 2017. godine Gradska skupština Grada Zagreba donijela Odluku o grobljima koja je stupila na snagu 05. siječnja 2018. godine. 

Važna obavijest za uslugu plaćanja računa na kioscima Tiska i u Konzumu

 Objavio: Administrator  |   Datum: četvrtak 6 travnja 2017

Važna obavijest za uslugu plaćanja računa na kioscima Tiska i u Konzumu

Usluga plaćanja računa na prodajnim mjestima Tisak d.d. i Konzum d.d. odvija se redovno i bez poteškoća.

Sva uplaćena sredstva za režije prosljeđuju se izdavateljima računa, kao i do sada, tu nema nikakvih pomaka u rokovima niti odgoda.

Plaćanje režija je poseban i odvojen proces od ostalih u Tisku i Konzumu te građani mogu nastaviti plaćati račune kao i do sada, bez bojazni da sredstva neće doći do izdavatelja računa.

Plaćanje članarina u poštanskim uredima u Republici Hrvatskoj

 Objavio: Administrator  |   Datum: utorak 20 prosinca 2016

Od 01. siječnja 2017. godine uplatnice za članarinu više nisu plative bez naknade u poštanskim uredima u Republici Hrvatskoj!

Uplatnice za članarinu plative su u najvećem dijelu prodavaonica KONZUM-a, te na prodajnim mjestima TISKA bez naknade (više od 1.000 lokacija). Također, uplatnice su plative bez naknade u svim poslovnicama SBERBANK-e u Republici Hrvatskoj, na našoj blagajni u Gajevoj 29 - Zagreb, u poslovnici u Bjelovarskoj 15 - Sesvete, te u poslovnici u Ruđera Boškovića 7/126 - Split.

VAŽNA OBAVIJEST ČLANOVIMA

 Objavio: Administrator  |   Datum: srijeda 5 listopada 2016

Obavještavamo Vas da je dana 06. listopada 2016. godine stupila na snagu odredba Pravilnika o postupku upisa, načinu ostvarivanja prava članova, istupanju iz članstva i prestanku članstva koja se odnosi na istupanje iz članstva Udruge, a glasi:
  • Član Udruge može svojevoljno istupiti iz članstva davanjem o tome pisane javno ovjerovljene izjave.
  • Prigodom istupanja član je dužan vratiti člansku knjižicu, odnosno člansku iskaznicu.
  • Izjava o istupanju iz članstva Udruge, a koja se poštom upućuje Udruzi, mora biti javno ovjerovljena. Uz izjavu mora biti priložena i članska knjižica, odnosno članska iskaznica. U slučaju nestanka članske knjižice odnosno članske iskaznice, potrebno je priložiti potvrdu „Narodnih novina“ o objavi oglasa da je ista izgubljena.
  • Izjava o istupanju uz koju nije vraćena članska knjižica odnosno članska iskaznica ili nije priložena potvrda o objavi u „Narodnim novinama“ o njezinom nestanku, nema pravnog učinka.
  • Članska knjižica, odnosno članska iskaznica člana koji je istupio iz članstva Udruge se poništava, a takvom članu se izdaje Potvrda o nominalnom iznosu uplaćene članarine na koji takav član ima pravo prilikom organizacije pogreba u trenutku smrti. Za takve članove Udruga vodi posebnu evidenciju.
  • Član koji je istupio iz Udruge ima pravo na kompletan nominalni iznos uplaćene članarine u slučaju smrti, a koji iznos ne može biti veći od vrijednosti pogrebnog standarda, i pravo na organizaciju pogreba.

Plaćanje članarina na najvećem dijelu prodajnih mjesta Konzuma i Tiska

 Objavio: Administrator  |   Datum: ponedjeljak 18 siječnja 2016
Plaćanje članarina na najvećem dijelu prodajnih mjesta Konzuma i Tiska

Obavijest članovima:
Od početka ove godine uplatnice za članarinu plative su u najvećem dijelu prodavaonica Konzuma (Super Konzum, Maxi Konzum, …), te na 880 prodajnih mjesta Tiska bez naknade.

Također, uplatnice su plative bez naknade na našoj blagajni u Gajevoj 29-Zagreb, u poslovnici u Bjelovarskoj 15-Sesvete, te u poslovnici u Ruđera Boškovića 7/126-Split. 

Ažuriranje i korištenje osobnog identifikacijskog broja (OIB) u službenim evidencijama članova Udruge

Zbog primjene članka 12. Zakona o udrugama (NN 74/14.) koji je stupio na snagu 01. listopada 2014. godine „Posmrtna pripomoć“ obvezna je u svojim službenim evidencijama koristiti osobni identifikacijski broj (OIB). Sukladno Zakonu o udrugama, a u svrhu propisanog ažuriranja podataka mole se svi članovi Udruge da dostave svoj osobni identifikacijski broj (OIB). Upute za ažuriranje/dostavu OIB-a za članove Udruge.

Udruga za solidarnu posmrtnu pripomoć

Za sva pitanja i dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju ...