Udruga za solidarnu posmrtnu pripomoć

Udruga Posmrtna pripomoć neprofitna je i nestranačka udruga, koja kontinuirano djeluje od 1931. godine

Obavijesti članovima

Obavijest o načinu prikupljanja, obrade i korištenja osobnih podataka

 

Datum objave: petak 25 svibnja 2018

Objavio: Administrator

Dana 25. svibnja 2018. godine stupila je na snagu Uredba EU o zaštiti osobnih podataka, ili skraćeno GDPR (General Data Protection Regulation). „Posmrtna pripomoć“ Udruga za solidarnu posmrtnu pripomoć, Gajeva 29, Zagreb, OIB: 89701323487 (u daljnjem tekstu: Udruga) Vas obavještava:
 
Zaštita Vaše privatnosti je naš prioritet, te Vas molimo da ove Informacije pažljivo pročitate!
 
Udruga je ovlaštena za upis i vođenje evidencije svojih članova. U obavljanju svoje djelatnosti, prikupljamo i obrađujemo osobne podatke poštujući sve relevantne zakone i propise.
 
Udruga je voditelj obrade osobnih podataka svojih članova kako je to propisano zakonom i propisima o zaštiti osobnih podataka. Udruga kao voditelj obrade osobnih podataka članova određuje svrhu i sredstva obrade njihovih osobnih podataka i odgovorna je za čuvanje i korištenje njihovih osobnih podataka u papirnatom ili elektronskom obliku. Udruga je sukladno relevantnim propisima imenovala Službenika za zaštitu osobnih podataka vezano za sva pitanja povezana s obradom osobnih podataka članova ili ostvarivanje njihovih prava na zaštitu osobnih podataka. Kontakt: [email protected] ili +385(0)14556122. Osobni podatci koje Udruga prikuplja propisani su Zakonom o udrugama, a uključuju najmanje osnovne osobne podatke: ime, prezime, adresa, kontakt podatci, OIB, podatke o datumu rođenja i spolu. Osobni podatci prikupljaju se i obrađuju radi sklapanja ili izvršenja članskih prava i obveza, ispunjenja zakonskih obveza i/ili na temelju legitimnog interesa. Ukoliko to od nas traže relevantni zakonski propisi, Udruga će za određene razloge od svojih članova tražiti izričitu privolu za potrebe marketinga u smislu obavještavanja o ponudama, proizvodima i uslugama. Razlozi zbog kojih Udruga obrađuje osobne podatke svojih članova su ispunjenje zakonskih obveza, obveze propisane Statutom Udruge i Pravilnikom o postupku upisa, načinu ostvarivanja prava članova, istupanju iz članstva i prestanku članstva, te Zakonom o udrugama.
 
Udruga osigurava da se osobni podatci članova obrađuju samo na način koji je u skladu s navedenom svrhom. Ukoliko je to radi ispunjenja navedene svrhe nužno, pristup osobnim podatcima pružit će se državnim tijelima u skladu sa zakonskim obvezama Udruge (Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvo financija RH, Porezna uprava, pravosudna i druga državna tijela), stručnim službama u sklopu Udruge, te tvrtkama izvršiteljima s kojima je Udruga ugovorila usklađivanje obrade i razmjene osobnih podataka u skladu sa svim pravilima zakona i uredbe o zaštiti osobnih podataka. Svi osim navedenih državnih tijela osobne podatke obrađuju isključivo prema uputama Udruge. Svi osobni podatci članova Udruge obrađuju se unutar Europskog gospodarskog područja (EGP) i nisu dostupni nikome bez ovlaštenja Udruge. Svi članovi Udruge imaju pravo na informacije o obradi svojih osobnih podataka; povlačenje privole u bilo koje vrijeme, ako se osobni podatci obrađuju uz privolu člana; ispravak ili dopunu osobnih podataka kako bi uvijek bili točni; brisanje osobnih podataka kada više nisu potrebni za gore navedene svrhe; podnošenje prigovora Udruzi ili nadležnom državnom tijelu. Prigovor na obradu osobnih podataka, članovi mogu podnijeti i nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb, +385(0)14609999, [email protected], www.azop.hr. Podatci članova čuvaju se onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje svrhe radi koje se obrađuju. Kriterij na temelju kojeg se određuje razdoblje čuvanja osobnih podataka je upravo svrha prikupljanja, odnosno trajanje članstva.
 
U svezi bilo kakvih pitanja o korištenju osobnih podataka, članovi mogu kontaktirati Udrugu putem telefona, elektroničke pošte ili pismovnom pošiljkom na sljedeći način: broj telefona: 01/4556 122, e-mail: [email protected], pisanim putem na adresu: „Posmrtna pripomoć“, Gajeva 29, 10000 Zagreb.

Pošaljite nam upit ...

Pošaljite nam poruku putem e-maila i povratno ćemo vas kontaktirati putem e-maila ili telefonski, od 07:00 - 15:00, od ponedjeljka do petka.

Za sva pitanja i dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju ...

Unesi zbroj: 1 + 4 =
Služba za organizaciju pogreba

Naši djelatnici stoje Vam na raspolaganju 24 sata dnevno

Služba za organizaciju pogreba osigurava ponudu svih standardnih i izvanstandardnih roba i usluga članovima Udruge na jednom mjestu, kako bi u kratkom vremenu mogli organizirati cjelokupni pogreb.