Udruga za solidarnu posmrtnu pripomoć

Udruga Posmrtna pripomoć neprofitna je i nestranačka udruga, koja kontinuirano djeluje od 1931. godine

Stručne službe

  RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE

 
U Službi računovodstva i financija obavljaju se sljedeći poslovi: zaprimanje i likvidatura ulaznih računa, kunski i devizni platni promet, obračun plaća s blagajničkim poslovanjem te skupina zadataka poslovnih jedinica Sesvete i Split na planu financiranja, planiranja i izvješćivanja. Poslovi koje Služba računovodstva i financija obavlja pripadaju financijskom računovodstvu, računovodstvu poreza te troškovnom i upravljačkom računovodstvu.

  Telefon: 01 4556-122
  Fax: 01 4873-036
  E-mail: [email protected]
 

  SLUŽBA ZA POSLOVNU INFORMATIKU

 
Služba za poslovnu informatiku obavlja poslove upravljanja, nadzora i potpore kompletne informatičke infrastrukture te korisničke podrške. U prvom je dijelu, među ostalim, nadzor i praćenje rada te potpora tehničke infrastrukture.

Tom organizacijskom dijelu pripada i upravljanje mrežnom infrastrukturom s razvojem mrežne infrastrukture i servisa, nadzorom i održavanjem opreme mrežne infrastrukture itd. U Korisničkoj potpori je osiguravanje nesmetanoga svakodnevnog rada svih korisničkih IT resursa te tzv. help desk koji pruža potporu korisnicima i rješava sve incidente vezane uz korisnika i perifernu informatičku opremu.

  Telefon: 01 4556-122
  Fax: 01 4873-036
  E-mail: [email protected]
 

  KADROVSKA SLUŽBA

 
U okviru Kadrovske službe obavljaju se administrativni, kadrovski i opći poslovi za radnike Stručne službe Udruge. Jedan od važnih poslova ove Službe je evidencija radnog vremena, godišnjih odmora i slobodnih dana zaposlenika. Uz to, odgovorna je za vođenje cjelokupne kadrovske dokumentacije, za prijem i otpremu pošte, vođenje urudžbenog zapisnika te pravodobnu nabavku kancelarijskog materijala. Pored toga, Služba obavlja i sve ostale poslove vezane uz knjiženja povjerenika, izradu pregleda novih članova koje su oni upisali te obradu raznih statističkih podataka na ovom području.

  Telefon: 01 4556-122
  Fax: 01 4873-036
  E-mail: [email protected]
 

  SLUŽBA ZA ORGANIZACIJU POGREBA

 
Služba za organizaciju pogreba osigurava ponudu svih standardnih i izvanstandardnih roba i usluga članovima Udruge na jednom mjestu, kako bi u kratkom vremenu mogli organizirati cjelokupni pogreb. Organizacija pogreba vrši se u skladu s najvišim moralnim i etičkim vrijednostima međuljudske i međugeneracijske solidarnosti.

Služba za organizaciju pogreba organizira pogrebe i za sve građane koji nisu bili članovi Udruge po izuzetno prihvatljivim cijenama.

Služba ima dva izložbena salona s bogatom ponudom i širokim asortimanom pogrebne opreme i usluga na jednom mjestu gdje naručitelji pogreba mogu vidjeti izabranu opremu. Posebno se ističe ponuda izložbenih lijesova, urni i cvjetnih proizvoda.

U službi se godišnje organizira više od 4.500 pogreba. Djelatnici službe su na raspolaganju korisnicima naših usluga 24 sata dnevno.

  Telefon: 01 4557-211
  Mobitel: 091 4557-219 (0-24)
  Fax: 01 4922-403
  E-mail: [email protected]
 

  SLUŽBA ZA PRIBAVU ČLANSTVA I MARKETING

 
Služba radi na učvršćivanju, jačanju i širenju mreže povjerenika za upis članova u Udrugu po županijama, a to je jedan od temeljnih strateških ciljeva razvoja Posmrtne pripomoći.

Sve što je vezano za oblikovanje vizualnog identiteta Udruge te korištenje zaštitnog znaka, logotipa, skraćenog logotipa, sustava boja i uređivanje web stranica, obveza je Službe za pribavu članstva i marketing.

Jedan od osnovnih uvjeta za ostvarivanje prava člana izvan Grada Zagreba prilikom smrti je potpisivanje ugovora o poslovnoj suradnji s komunalnim pogrebnim poduzećem.

Nakon što je ugovor o poslovnoj suradnji potpisan, drugi je zadatak pronaći zaposlenika u tom trgovačkom društvu koji će obavljati poslove za Posmrtnu pripomoć (davati informacije, ovjeravati knjižice članova i omogućiti ostvarivanje prava članova prilikom njihove smrti).
Snimanje TV i radio emisija i spotova o svim bitnim karakteristikama Udruge kao i o načinu njezina djelovanja, oglašavanje u elektronskim, tiskovnim i drugim medijima te davanje istinitih, cjelovitih i pravodobnih informacija jedna je od vrlo važnih aktivnosti ove Službe.

  Telefon: 01 4556-122
  Fax: 01 4873-036
  E-mail: [email protected]
  E-mail: [email protected]

Pošaljite nam upit ...

Pošaljite nam poruku putem e-maila i povratno ćemo vas kontaktirati putem e-maila ili telefonski, od 07:00 - 15:00, od ponedjeljka do petka.

Za sva pitanja i dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju ...

Unesi zbroj: 3 + 1 =
Služba za organizaciju pogreba

Naši djelatnici stoje Vam na raspolaganju 24 sata dnevno

Služba za organizaciju pogreba osigurava ponudu svih standardnih i izvanstandardnih roba i usluga članovima Udruge na jednom mjestu, kako bi u kratkom vremenu mogli organizirati cjelokupni pogreb.