INFORMACIJE O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA
Uduga Posmrtna pripomoć, Gajeva 29, Zagreb, OIB: 89701323487, upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske i ovlaštena za upis i vođenje članstva svojih članova.

U obavljanju svoje djelatnosti, prikupljamo i obrađujemo osobne podatke poštujući sve relevantne zakone i propise. Osobni podaci članova obrađuju se djelomice automatizirano s pripadajućom ručnom datotekom.

Zaštita Vaše privatnosti je naš prioritet,  molimo Vas da ove Informacije pažljivo pročitate!


1. Tko je voditelj obrade osobnih podataka?
Posmrtna pripomoć je  voditelj obrade osobnih podataka kako je to propisano zakonom i propisima o zaštiti osobnih podataka.  Posmrtna pripomoć kao voditelj obrade Vaših osobnih podataka određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka i odgovorna je za čuvanje i korištenje osobnih podataka u papirnatom ili elektronskom obliku.

2. Službenik za zaštitu osobnih podataka
Posmrtna pripomoć  je sukladno relevantnim propisima imenovala Službenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati vezano za sva pitanja povezana s obradom Vaših osobnih podataka ili ostvarivanje svojih prava na zaštitu osobnih podataka. Kontakt: [email protected]  ili 00385 (0)1 4556 122.

3. Koju vrstu osobnih podataka prikupljamo?
Osobni podaci koje prikupljamo ovise o vrsti članstva kojem pristupate ili o vrsti zahtjeva za ostvarenjem članskog prava. Radi o podacima koji su propisani Zakonom o udrugama i bez kojih ne možemo voditi članstvo u pogledu ostvarivanja članskih prava i obveza, a uključuju najmanje Vaše osnovne osobne podatke, (ime, prezime, adresa, kontakt podaci, OIB, podatke o datumu rođenja i spolu). Ispitanik je dužan dati najmanje jedan od kontakt podataka (telefon, mobitel ili email adresu). 

4. Kako ćemo prikupljati i koristiti Vaše osobne podatke?
Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo radi sklapanja ili izvršenja članskih prava i obveza, kako bi ispunili naše zakonske obveze i/ili na temelju našeg legitimnog interesa. Ako to od nas traže relevantni zakonski propisi, za određene razloge ćemo dodatno tražiti Vašu izričitu privolu. Razlozi zbog kojih obrađujemo Vaše osobne podatke radi ispunjenja naših zakonskih obveza su: obveze propisane Statutom i Pravilnkom udruge, te Zakonom o udrugama. Razlozi zbog kojih ćemo dodatno tražiti Vašu izričitu privolu su potrebe marketinga u smislu obavještavanja o ponudama, proizvodima i uslugama koje želite i za koje ste zainteresirani. Privolu koju nam date za ovu svrhu možete u svakom trenutku povući u kojem slučaju ćemo prestati s ovom obradom. 

5. Tko će imati pristup vašim osobnim podacima?
Mi ćemo osigurati da se Vaši podaci obrađuju samo na način koji je u skladu sa svrhom koja je gore navedena. Ako je to radi ispunjenja navedene svrhe nužno, Vašim podacima će pristup imati: državna tijela u skladu sa zakonskim obvezama Posmrtne pripomoći (Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvo financija RH, Porezna uprava, pravosudna i druga državna tijela); stručne službe u sklopu udruge i tiskare. Svi osim navedenih državnih tijela osobne podatke obrađuju isključivo prema uputama Posmrtne pripomoći.

6. Gdje će se moji podaci obrađivati?
Vaši osobni podaci će biti obrađivani unutar Europskog gospodarskog područja (EGP) od strane izvršitelja obrade, a čija je odgovornost i obveza zaštite osobnih podataka i čuvanja njihove povjerljivosti definirana ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i organizacijskim mjerama i zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka. Vaši osobni podaci neće biti dostupni nikome tko za to nema ovlaštenje Posmrtne pripomoći.

7. Koja prava imam u odnosu na moje osobne podatke?
Kada je to zakonski predviđeno, imate pravo na informacije o obradi Vaših osobnih podataka; povlačenje svoje privole u bilo koje vrijeme, ako osobni podatke obrađujemo uz Vašu privolu; ispravak ili dopunu Vaših osobnih podataka kako bi uvijek bili točni; brisanje Vaših osobnih podataka kada više nisu potrebni za gore navedene svrhe; podnošenje prigovora Posmrtnoj pripomoći ili nadležnom državnom tijelu.

8. Pravo na prigovor nadzornom tijelu
Prigovor na obradu Vaših osobnih podataka možete podnijeti i nadzornom tijelu Agenciji a zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb, 00385 (0)1 4609 999, [email protected] , www.azop.hr.

9. Koliko dugo čuvamo osobne podatke?
Vaše podatke ćemo čuvati onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje svrhe radi koje ih obrađujemo. Kriterij na temelju kojega određujemo razdoblje čuvanja osobnih podataka je upravo svrha prikupljanja, odnosno trajanje članstva.

10. Kako nas možete kontaktirati?
Ako imate bilo kakva pitanja o korištenju Vaših osobnih podataka, možete nas kontaktirati telefonom, mailom ili poštom kako slijedi:
  • Broj telefona: 00385 (0)1 4556 122.
  • e-mail: [email protected]
  • pisanim putem na adresu: Posmrtna pripomoć, Gajeva 29, 10000 Zagreb
  • putem web obrasca koji se nalazi na www.posmrtna-pripomoc.hr
Povrđujem da sam upoznat/a sa svim relevantnim odredbama dokumenta; „Pravilnik o postupku upisa, plaćanju članarine, načinu ostvarivanja prava članova, istupanju iz članstva i prestanku članstva“ i da ih prihvaćam.