Adresa:  Gajeva 29, 10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 4556 122
Udruga za solidarnu posmrtnu pripomoć

Nekad i sad

O SHVAĆANJU SMRTI

Podrazumijeva li odgovoran odnos pojedinca prema životu i misao na njegov kraj? I postoji li uopće pouzdan odgovor na ovo pitanje? 

Skloni smo vjerovati da nam razmišljanje i govor o smrti znače humaniji pristup ljudskom životu, te da nam ulijevaju hrabrost i pomažu da se lakše suočimo ne samo sa smrću svojih bližnjih, već i sa smrću nas samih. I to bez obzira kakvo shvaćanje o smrti imali: da li je smatrali sastavnim dijelom života ili njegovim konačnim završetkom.

I život i smrt pojedinca u potrošačkom društvu danas ima svoju cijenu. One za život više smo svijesni i uglavnom je plaćamo sami. Onu za smrt najčešće samo slutimo, manje smo je svijesni i u većoj je mjeri za nas plaćaju naši bližnji. A ona je sve prije nego mala. 

Ako, pak, svoje bližnje želimo što više osloboditi pogrebnih troškova i brige oko organizacije našeg konačnog odlaska, tada možda pripremamo popis s adresama onih koje o smrti treba obavijestiti, uredno plaćamo pristojbe za održavanje obiteljskog groba, štedimo novac za pogreb i ostavljamo upute o načinu sahrane i odjeći u kojoj želimo biti sahranjeni. 

Ili sve to jednostavno zanemarimo i cjelokupnu brigu o posljednjem ispraćaju povjerimo udruzi čija je jedina zadaća da svojim članovima, nakon četiri godine proživljenog članstva, osigura pravo na dostojanstven pogreb. 

Ta udruga naziva se "Posmrtna pripomoć". 

Njezino je sjedište u Gajevoj ulici 29 u Zagrebu, a područje djelovanja Republika Hrvatska. 

"POSMRTNA PRIPOMOĆ" NEKAD 

Udruga "Posmrtna pripomoć" osnovana je prije više od 87 godina, točnije 26.08.1931. godine. Tog je, naime, dana grupa entuzijasta iz Zagreba, a po uzoru na Bečko pogrebno društvo, odlučila da i u svom gradu osnuje ustanovu socijalno-karitativnog karaktera koja bi svojim djelovanjem pomagala članovima u njihovim najtežim trenucima. Potporu ovoj inicijativi dali su "Caritas" i Nadbiskupski duhovni stol na čelu sa mons. Beluhanom i župnikom svete Marije, vlč. Rusanom, a konstituirajuća skupština "Posmrtne zadruge sv. Josipa" u Zagrebu održana je u prostorijama župnog ureda sv. Marije na Kaptolu br. 3. 

Svoj rad Zadruga započinje u poslovnim prostorijama u dvije sobe na I katu zgrade u Nikolićevoj, a danas Teslinoj ulici br. 5. Godine 1935. Skupština mijenja naziv društva tako da se u nazivu izostavlja ime "Sv. Josip" i ostaje samo "Posmrtna zadruga". Na taj je način više naglašen njezin svjetovni karakter i njezina otvorenost prema svim građanima Zagreba. 

Interes za Zadrugu vremenom postaje sve veći i izvan Zagreba, pa Upravni odbor otvara svoja povjereništva u Osijeku, Vinkovcima, Slavonskom Brodu, Varaždinu i Kotoribi. 

Godine 1936. Zadruga je stekla već značajan kapital i uz kredit Prve hrvatske štedionice kupuje prvu polovicu kuće u Gajevoj 29 u kojoj je ostala sve do danas. Uoči II svjetskog rata, 1938. godine, Zadruga otkupljuje i prvu polovicu kuće u Ulici Braće Kavurića 8, a 1948. godine i drugu polovicu. Ove dvije kuće činile su tada jednu cjelinu. Tako je, na kraju, i cijela zgrada postala vlasništvo Zadruge. 

No, vrlo brzo nakon toga, donošenjem Zakona o nacionalizaciji, Zadruga gubi vlasništvo nad većim dijelom zgrade. Njezina borba, međutim, da očuva svoju imovinu nije ni do danas prestala. Zahvaljujući odgovornosti i ustrajnosti svojih članova Udruga je ipak uspjela najveći dio poslovnog prostora zadržati u svojem vlasništvu. 

Udruga je u više navrata mijenjala i svoje ime, ali je tradicija solidarne posmrtne pripomoći članovima u slučaju njihove smrti bila i ostala temeljna odrednica njezina djelovanja. Zahvaljujući predanosti u ostvarivanju svojih izvornih ciljeva utvrđenih prilikom njezina osnivanja, te visokom stupnju profesionalizma svojih namještenika, Udruga je u svojoj sedamdesetgodišnjoj povijesti uspješno odolijevala svim iskušenjima vremena i političkih prilika. No, međutim, usprkos promjenama čak četiriju političkih sustava i četiriju država, Udruga je s vremenom bivala sve veća i organiziranija. Možda o tome najbolje govori porast broja njezinih članova. 

O KRETANJU ČLANSTVA 

Na svojoj prvoj redovitoj godišnjoj Glavnoj skupštini, održanoj 13.05.1933. godine, Udruga je brojila 136 članova, a taj je broj početkom drugog svjetskog rata, 1939. godine, porastao na više od 6.000 članova. Ratne su prilike, međutim, vrlo nepovoljno utjecale na brojnost članstva tako da je do kraja 1945. godine broj članova osjetno pao. Krajem 1945. godine, naime, Udruga broji 611 članova.  Već dvije godine kasnije 6.410 članova. No, ubrzo nakon toga, članovi se masovno upisuju u Udrugu i ona već dvije godine kasnije, krajem 1947. godine, broji 6.410 članova. 

Statistički podaci o upisu članova u Udrugu, tijekom njezine cjelokupne povijesti, upućuju na zaključak kako je broj upisanih članova rastao mnogo brže od demografskog priraštaja stanovništva Republike Hrvatske. 

S porastom broja novih članova raste, međutim, i broj umrlih članova. U razdoblju od 1931. do 2013. godine Udrugu je zauvijek napustilo više od 130.000 članova za koje je organiziran dostojan ispraćaj prema standardu "Posmrtne pripomoći". 

Danas Udruga ima više od 248.000 članova, razvijenu mrežu povjerenika za upis novih članova i upisna mjesta u svim većim gradovima Hrvatske. Gotovo da nema komunalnog poduzeća u našoj zemlji s kojim Udruga nema razvijenu uspješnu poslovnu suradnju. 

Ne iznenađuje zbog toga činjenica da se s obzirom na broj članova, kvalitetu svojih usluga i širinu asortimana pogrebne opreme “Posmrtna pripomoć” ubraja među najveće udruge u Europi. 

USTROJSTVO UDRUGE 

Predsjednica Udruge - dipl. iur. Vesna Kovač 
Tajnik Udruge - mr.sc. Ninoslav Gabelica 

Skupština Udruge 
1. Predsjednik Skupštine - Ivan Periša, sveuč. spec. marketinga neprof. organizacija
2. Potpredsjednik Skupštine - Miroslav Glišić

Stručna služba 
1. Rukovoditelj Službe za organizaciju pogreba - Dalibor Božan
2. Rukovoditelj Službe za pribavu članstva, marketing i razvoj - Mario Faber
3. Rukovoditelj Službe za računovodstvo i financije - Mirjana Celčić
4. Rukovoditelj Službe za poslovnu informatiku - Dragutin Markulin

Udruga za solidarnu posmrtnu pripomoć

Za sva pitanja i dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju ...