Adresa:  Gajeva 29, 10000 Zagreb, HR
Tel: +385 1 4556 122
Udruga za solidarnu posmrtnu pripomoć

Stjecanja prava članstva

Stjecanje prava na temeljni ili posebni pogrebni standard Udruge (osim za one koji su se učlanili uplatom ukupnih pogrebnih troškova ili uplatom dvadesetogodišnje članarine) ostvaruje se na sljedeći način:

1. Član ima pravo na 50% troškova temeljnog ili posebnog pogrebnog standarda nakon 24 mjeseca proživljenog članstva, računajući od datuma početka stjecanja prava, te uredno podmirene članarine.

2. Član ima pravo na 75% troškova temeljnog ili posebnog pogrebnog standarda nakon 36 mjeseci proživljenog članstva, računajući od datuma početka stjecanja prava, te uredno podmirene članarine.

3. Član ima pravo na 100% troškova temeljnog ili posebnog pogrebnog standarda nakon 48 mjeseci proživljenog članstva, računajući od datuma početka stjecanja prava, te uredno podmirene članarine.

4. Ukoliko član nije poživio 24 mjeseca članstva ima pravo samo na iznos uplaćene članarine i na organizaciju pogreba prema temeljnom ili posebnom pogrebnom standardu Udruge.

5. Svi članovi od 61 do 75 godine života koji su uplatili članarinu za određeni broj godina članstva unatrag, a nisu proživjeli 24 mjeseca, računajući od prvog u mjesecu u godini u kojoj su se učlanili u Udrugu, imaju također pravo samo na nominalni iznos uplaćene članarine i na organizaciju pogreba prema temeljnom ili posebnom pogrebnom standardu Udruge.

Ako prilikom utvrđivanja stečenog prava za umrlog člana Udruge njegova članarina za tekuću godinu nije u cjelosti podmirena, ista se obračunava na taj način da se kao završni mjesec za uplatu članarine uzima onaj u kojem je došlo do smrti člana.

Ukoliko je član u zaostatku s plaćanjem članarine do 12 mjeseci, u trenutku smrti ima pravo na temeljni ili posebni pogrebni standard uz obvezu podmirenja zaostalih članarina.

Članovi koji su u zaostatku s plaćanjem članarine duže od 12 mjeseci, a kraće od 24 mjeseca, imaju pravo na podmirenje zaostalih članarina. Takvi članovi imaju pravo na temeljni ili posebni pogrebni standard Udruge nakon 60 dana od podmirenja zaostalih članarina. Ukoliko je smrtni slučaj nastupio u roku od 60 dana od podmirenja zaostalih članarina imaju pravo na nominalni iznos uplaćene članarine, a koji ne može biti veći od vrijednosti temeljnog ili posebnog pogrebnog standarda Udruge, i pravo na organizaciju pogreba.

Ako je član u zaostatku s plaćanjem članarine duže od 24 mjeseca, gubi pravo na podmirenje zaostale članarine. Takav član u slučaju smrti ima pravo na do tada uplaćeni nominalni iznos članarine, a koji ne može biti veći od vrijednosti temeljnog ili posebnog pogrebnog standarda, ali ima pravo na organizaciju pogreba.

Sve eventualne uplate članova koji su u zaostatku s plaćenjem članarine duže od 24 mjeseca priznat će se samo u nominalni iznos uplaćene članarine.


NAPOMENA (prema članku 13. Statuta Udruge)
 
ISPLATA IZNOSA VRIJEDNOSTI STEČENOG PRAVA UMANJUJE SE ZA 50% NA IME SOLIDARNE POSMRTNE PRIPOMOĆI PREMA OSTALIM ČLANOVIMA, TROŠKOVA POSLOVANJA I RIZIKA KOJI JE UDRUGA PREUZELA ZA VRIJEME ČLANSTVA U UDRUZI, I TO U SLJEDEĆIM SLUČAJEVIMA: 
 
  • ako se pogreb umrlog člana na području Grada Zagreba ne obavi putem Službe za organizaciju pogreba Udruge
  • ako se pogreb umrlog člana izvan Zagreba, a član je preminuo u Zagrebu, ne obavi putem Službe za organizaciju pogreba Udruge, osim u slučaju kada je pogreb preminulog člana organiziralo pogrebno ili komunalno poduzeće s kojim Udruga ima zaključen ugovor o poslovnoj suradnji
  • ako je član preminuo izvan Zagreba, a pogreb takvog člana se obavlja u Zagrebu, ukoliko se organizacija pogreba ne obavi putem Službe za organizaciju pogreba Udruge, osim u slučaju kada je pogreb preminulog člana organiziralo pogrebno ili komunalno poduzeće s kojim Udruga ima zaključen ugovor o poslovnoj suradnji.
 

Udruga za solidarnu posmrtnu pripomoć

Za sva pitanja i dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju ...